آرشیو روزانه : ۲۱ دی ۱۳۹۶

پارچه : نباید از پارچه ی صد در صد پشم یا نخ، الیاف مصنوعی و ترکیبی استفاده کرد . الگوهای سنتی از جمله طرح جناغی ، پنجره ای و توئیدی باید روی پشم خاکستری یا قهوه ای پیاده شوند . الگوی راه راه ساده و راه راه گچی باید روی پشم خاکستری ، سرمه ای […]