آرشیو روزانه : ۷ دی ۱۳۹۶

هرچه مقدار بیشتری از سوژه را در عکس بگنجانید کار شما به عنوان عکاس بیشتر می شود. در مجموع آسان ترین پرتره ها پرتزه های سر هستند زیرا نورپردازی و ژست ساده تری می خواهند و نیاز نیست نگران لباس باشیم. هدشات ها : هدشات ها که به پرتره ی سر و شانه هم معروفند […]

دو نظریه بلند پروازانه در مد اشتباهات بزرگ مرتکب شوید.از ورود به راهی که کمترین مقاومت و مخالفت را در پی دارد بپرهیزید. برنامه ها و آرزوهایتان را فراتر از توانایی تان بچینید.بهتر است که رویایی سرشار از نبوغ داشته باشید و به آن نرسید تا اینکه چیزی معمولی را بخواهید و به آن مایل […]