آرشیو ماهانه : شهریور ۱۳۹۶

طراح مد: فکر می کند، طراحی می کندو به خلق یک مجموعه یا طبقه بندی آن جهت می دهد. مدیر تولید: قیمت را بر آورد می کند و برای خانه ی مد یا شرکت طراحی برنامه هایی تدارک می بیند. الگوکار: شکل های دو بعدی از پارچه را به صورت دقیق، به منظور ایجاد طرحی […]

ترکیبات رنگی کاملا سیاه و کاملا سفید ممکن است ساده به نظربرسند،اما به دلیل یک دستی ،نیاز به توجه بیشتری به ظرایف و جزییات در بافت ،چین و جنس پارچه در هنگام لمس دارند. علاوه بر آن همه ی رنگ های سیاه یک جور نیستند:هنگامی که رنگ سیاه گرم ( با زیر لایه قهوه ای […]

هر قدر به سوژه نزدیک می شویم، گرفتن عکس های واضح مشکل تر می شود . برای جلوگیری از لرزان یا محو شدن عکس های ماکرو از تکنیک های زیر استفاده کنید: از یک سه پایه استفاده کنید. تمامی عکس های ماکروی طبیعت بی جان ، باید روی یک سه پایه ی سنگین گرفته شوند. […]