فرم استخدام مرکزآموزش خانه صنعت ومعدن ایرانیان

  •  اطلاعات را به صورت درست و کاملا خوانا وارد نمایید.
  • تمامی نوشته های ستاره * دار الزامی هستند آن ها را با دقت و صحیح تکمیل نمایید.
  • تمامی قوانین را به طور کامل و دقیق مطالعه نمایید و سپس آن را تکمیل نمایید.
  • تمامی مطالب وارد شده در این صفحه به عنوان پرونده کاری شما تلقی میشود پس با دقت آن را تکمیل نمایید.
  •  شماره تلفن ثابت و همراه را حتما وارد نمایید ما به هر دوی آنها برای ارتباط با شما نیازمندیم.